Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Meniu

Principiile si valorile care stau la baza furnizarii serviciilor sociale sunt:

 • Principiul solidaritatii sociale

Comunitatea participa la sprijinirea persoanelor care nu isi pot asigura nevoile sociale, pentru mentinerea si intarirea coeziunii sociale.

 • Principiul universalitatii

Fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala, in conditiile prevazute de lege. Prin acest drept recunoastem principiul accesului egal la servicii pentru persoanele care se afla in dificultate.

 • Principiul subsidiaritatii

Centru rezidential „A…CASA” intervine asupra cresterii si dezvoltarii beneficiarilor aflati in dificultate si pentru care s-a dispus o masura legala de protectie a beneficiarului, conform legislatiei in vigoare.

 • Principiul planificarii si furnizarii de servicii sociale pe baza datelor concret

Pentru asigurarea unor servicii de calitate care sa satisfaca nevoile celor mai defavorizate categorii sociale, planificarea si furnizarea acestor servicii au la baza o buna informare privind nevoia sociala pe care serviciile incearca sa o acopere, impactul serviciilor asupra nevoii respective si asupra vietii cetatenilor.

 • Proximitate in furnizarea de servicii sociale

Serviciile sociale oferite vor fi adaptate nevoilor comunitatii sociale in schimbare, ale fiecarei persoane, oricare potential beneficiar putand accede in mod facil la aceste servicii.

 • Abordarea integrata in furnizarea serviciilor sociale.

Acordarea de servicii sociale se bazeaza pe evaluarea completa si complexa a nevoilor solicitantilor, a situatiilor de risc si criza pentru individ, urmata de interventia planificata asupra tuturor aspectelor problemei sociale de rezolvat.

 • Eficacitate si eficienta

Serviciile sociale oferite trebuie sa fie eficace si eficiente, resursele posibile sa fie corect utilizate, raspunzand nevoii sociale a solicitantului pentru restabilirea echilibrului psiho-social al acestuia.

Oferirea de servicii de calitate cu costuri gratuite.

 • imbunatatirea continua

Centru rezidential „A…CASA”are o abordare proactiva pentru satisfacerea nevoilor sociale ale comunitatii fiind preocupat de imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor sociale urmarind respectarea standardelor de calitate.

 • Parteneriat

Centru rezidential „A…CASA”ofera servicii sociale in parteneriat cu alti furnizori acreditati pe baza conventiilor prin care s-au stabilit de comun acord obiective comune si modalitati de cooperare.

 • Orientarea spre rezultate

Serviciile sociale au ca obiectiv principal orientarea spre rezultate in beneficiul persoanelor deservite. Impactul serviciilor sociale este monitorizat si evaluat in permanenta.

Valorile care stau la baza furnizarii serviciilor sociale sunt:

 • Egalitatea de sanse

Toate persoanele vulnerabile beneficiaza de oportunitati egale cu privire la accesul la serviciile socio-educative si de tratament egal prin evitarea oricaror forme de discriminare de ordin politic, economic, religios sau de alta natura.

 • Libertatea de a alege serviciul social in functie de nevoie.

Fiecarei persoane ii este respectata alegerea facuta privind serviciul social ce raspunde nevoii sale sociale. In situatia in care unele persoane se expun riscului, serviciile sociale vor promova interesele acestor persoane si vor avea o preocupare continua pentru bunastarea acestora.

 • Independenta si individualitatea fiecarei persoane

Fiecare persoana are dreptul sa fie parte integranta a comunitatii, pastrandu-si in acelasi timp independenta si individualitatea. Daca unele persoane se afla intr-o situatie de vulnerabilitate acestea au dreptul sa-si aleaga serviciul social care sa le asigure starea de normalitate pastrandu-si independenta si individualitatea evitand etichetarea lor ca beneficiari de asistenta sociala ca fiind diferiti de ceilalti cetateni. Acest principiu urmareste sa evite marginalizarea beneficiarilor de servicii sociale pe baza principiului ca toti cetatenii, indiferent daca necesita servicii de asistenta sociala sau nu, sunt fiinte umane normale cu nevoi si aspiratii normale.

 • Transparenta si participarea in acordarea serviciilor sociale.

Fiecare persoana are acces la informatiile privind drepturile fundamentale, masurile legale de asistenta sociala precum si posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale. Membrii comunitatii trebuie incurajati si sprijiniti pentru a fi parte integranta in planificarea si furnizarea serviciilor in comunitate.

 • Confidentialitatea

in acordarea serviciilor sociale se impune luarea de masuri posibile si rezonabile astfel incat informatiile care privesc pe beneficiar sa nu fie divulgate sau facute publice fara acordul persoanei in cauza.

 • Demnitatea umana

Fiecare persoana este unica si trebuie sa i se respecte demnitatea.

Fiecarei persoane ii este garantata dezvoltarea libera si deplina a personalitatii. Toti oamenii sunt tratati cu demnitate cu privire la modul lor de viata, cultura, credintele si valorile personale.

Share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
  SUS