Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Meniu

DIRECTIA GENERELA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA – http://www.dgaspcdb.ro/

Rolul DGASPC:

 • Asigura resurse financiare pentru cheltuielile de personal, cheltuieli de locuit, materiale sanitare si medicamente;
 • Monitorizeaza acordarea serviciilor sociale;
 • Verifica gradul de indeplinire a standardelor minime obligatorii;
 • Verifica organizarea si derularea corecta a programelor si a masurilor de recuperare si socializare a beneficiarilor;
 • Verifica modul de acordare a serviciilor sociale;
 • Asigura managerul de caz pentru copiii/tinerii plasati;
 • Informeaza asociatia cu privire la modificarile legislative;
 • Asigura accesul furnizorului la baza de date pe care o detine referitor la furnizorii de servicii sociale, in situatia in care aceste date sunt necesare solutionarii cazurilor aflate in evidenta serviciului;
 • Asigura furnizorului indrumare metodologica cu privire la domeniul serviciilor sociale.

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ANINOASA – http://www.primariaaninoasa.ro/

Rolul Consiliului Local:

 • Pune la dispozitie gratuit spatiul aferent desfasurarii activitatilor Centrului, prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Aninoasa nr . 28/29.04.2015;
 • Mentine o legatura permanenta cu Asociatia DREPT, prin reprezentantii desemnati, in scopul informarii privind actiunile de interes comun;
 • Invita reprezentati ai colaboratorului la actiuni de interes pentru Asociatia DREPT.
Share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
  SUS