Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Meniu

DEFINITIA CENTRULUI REZIDENTIAL „A…CASA”

Centru rezidential „A…CASA” este un serviciu social cu cazare, de tip rezidential, fara personalitate juridica in cadrulul caruia se asigura copiilor/tinerilor din sistemul de protectie a copilui servicii personalizate, adecvate nevoirlor individuale ale fiecaruia (ingrijire, recuperare, educatie si socializare, informare, consiliere si sprijin in vederea reintegrarii in familia naturala, largita sau sustituita sau integrarea socio-profesionala.

MISIUNEA CENTRULUI REZIDENTIAL „A…CASA”

Centru rezidential « A…CASA » are ca misiune generala furnizarea si asigurarea accesului copiilor/tinerilor din sistemul de protectie a copilului, pe o perioada determinata, la gazduire, ingrijire, educatie si dezvoltare a abilitatilor de viata independenta in vederea integrarii/reintegrarii familiale si socio-profesionale.

Misiunea Centrului rezidential « A…CASA » este afisata, cunoscuta si promovata atat in cadrul acesteia, cat si in comunitate si este avizata de Presedintele Asociatiei DREPT  – furnizorul de servicii sociale acreditat.

Share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
  SUS