Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Meniu

„Cetateni activi ai societatii prin economie sociala” este un proiect multi-regional, rural si urban desfasurat regiunile in Bucuresti-Ilfov Sud-Est Sud-Muntenia in judetele Bucuresti, Buzau, Dambovita si Giurgiu pe o durata de 12 luni.

Proiectul adera in mod explicit la principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, vulnerabilitate etc. Prin proiectarea activitatilor, precum si identificarea si selectia persoanelor din grupul tinta, Solicitantul are in vedere sa asigure respectarea principiului egalitatii de sanse, de gen, principiului nediscriminarii si incluziunea sociala.

Proiectul nostru contribuie la redresarea acestor discrepante mai intai in selectia participantilor prin faptul ca se adreseaza atat categoriilor de grup tinta din mediul urban, cat si in cel rural.

Criteriile de selectie a participantilor la cursurile de formare nu vor tine cont de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.

Conform Recomandarii Comisiei Europene cu privire la competentele cheie acestea reprezinta un factor major in inovatie, productivitate si competitivitate si contribuie la motivatia si satisfactia angajatilor, precum si la calitatea muncii. Abordarea interregionala si transnationala este reflectata prin schimbul de informatii, experienta, rezultate si bune practici, prin dezvoltarea unor actiuni coordonate sau comune mai multor regiuni si dezvoltarea unei retele pentru promovarea ocuparii in sectoarele nonagricole din mediul rural.

Activitatile proiectului contribuie la facilitarea accesului la informatii relevante cu privire la oportunitatile de formare profesionala si perspectivele de ocupare astfel incat fiecare cetatean sa poata lua cea mai buna decizie in ceea ce priveste propria dezvoltare profesionala. Consilierea in cariera reprezinta un instrument deosebit de util pentru gestionarea rationala a resurselor umane si asigurarea egalitatii de sanse in ceea ce priveste accesul la educatie, formare profesionala si pe piata muncii.

Formarea profesionala este una dintre masurile cele mai eficiente pentru reducerea handicapului creat de nivelul educational redus si de lipsa de adecvare a acestora la cerintele pietei muncii. A cauta un loc de munca este o munca in sine iar din acest punct de vedere participarea la activitati de consiliere si formare reprezinta o masura menita sa formeze deprinderile specifice unui comportament proactiv pe piata muncii.

Proiectul are o abordare integrate care tine seama de complexitatea situatiei persoanelor vulnerabile, care se confrunta cu probleme de natura pshihologica, sociala si economica si isi propune sa asigure corelarea dintre necesitatile pietii muncii la nivel regional si formarea profesionala pentru a asigura o integrare si mentire pe piata muncii sustinuta si de lunga durata.

Share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
  SUS