Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Meniu

Activitatile proiectului contribuie la facilitarea accesului la informatii relevante cu privire la oportunitatile de formare profesionala si perspectivele de ocupare astfel incat fiecare cetatean sa poata lua cea mai buna decizie in ceea ce priveste propria dezvoltare profesionala. Consilierea in cariera reprezinta un instrument deosebit de util pentru gestionarea rationala a resurselor umane si asigurarea egalitatii de sanse in ceea ce priveste accesul la educatie, formare profesionala si pe piata muncii.

 

A1. Managementul proiectului.

A2 – Informare, publicitate si marketingul proiectului indeplineste ObS1 si contribuie la ObS2 si ObS3. Servicii subcontractate de catre S: de informare si promovare, editare si multiplicare materiale publicitare, organizare evenimente, catering evenimente.

A3 – Promovarea economiei sociale la nivelul comunitatilor locale.

A4 – Dezvoltarea si promovarea de activitati suport care se adreseaze membrilor GT. contribuite direct la realizarea ObS2 si ObS3. Se va subcontracta servicii de formare profesionala in vederea calificarii a 80 de pers GT.

A5 – Infiintarea si dezvoltarea de structuri ale economiei sociale si crearea de locuri de munca care sa faciliteze oportunitati de angajare pentru grupurile vulnerabile.

Share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
  SUS